"BHP W FIRMIE"
KOMPLEKSOWE
KOMPENDIUM WIEDZY

Wszystko w jednym miejscu

„Bhp w firmie” to konkretne, jasne wskazówki, napisane prostym językiem pozwalające zapewnić niezbędny poziom bezpieczeństwa w pracy dla pracowników i komfort dla właściciela firmy.

 • Kalendarium bhp – będziesz poinformowany o wszystkich planowanych zmianach przepisów, poznasz ich interpretacje oraz dokładne omówienie według dat wchodzenia ich w życie.
 • Redakcja odpowiada – jako nasz stały Czytelnik będziesz mógł zadawać pytania na nurtujące Cię problemy i zagadnienia z którymi zmierzą się nasi eksperci na łamach publikacji.
 • Temat numeru – szczegółowe omówienie zagadnienia bhp – materiał skierowany do możliwie szerokiego spektrum odbiorców mogący dotyczyć każdego specjalisty niezależnie od branży.
 • Temat branżowy – szczegółowe omówienie zagadnienia dotyczącego konkretnej branży, np. budownictwa, leśnictwa, górnictwa
 • Ogólnie o bhp – 2-3 artykuły bhp omawiające różne zagadnienia z zakresu bhp. Tematyka skierowana do konkretnych branż lub grup zawodowych lub tematy ważne dla wszystkich specjalistów ds. bhp.

ZOBACZ OFERTĘ

Szerokie spektrum zagadnień

W każdym numerze „Bhp w firmie” poruszamy tematy, które są niezbędne dla każdego eksperta odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy.

M.in. dotyczące:

 • kontroli warunków pracy,
 • szkoleń wstępnych i okresowych,
 • wypadków i chorób zawodowych,
 • tworzenia instruktaży stanowiskowych,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • pomiarów czynników szkodliwych,
 • odzieży ochronnej,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • pierwszej pomocy.

„Bhp w firmie” jest skierowane do osób, które szukają pogłębionej wiedzy z zakresu bhp dla zapewnienia bezpieczeństwa w pracy. Pozwoli każdemu specjaliście stworzyć faktyczne bezpieczeństwo w zakładzie pracy, uniknąć wypadków pracowników oraz zapewni bezproblemowe funkcjonowanie pracodawcy.

ZOBACZ OFERTĘ

Profesjonalne i pewne wsparcie

Wszystkie porady i zagadnienia konsultowane są przez:

 • pracowników PIP,
 • prawników i biegłych sądowych ,
 • pracowników ministerstw (w tym: Pracy i Polityki Społecznej), ekspertów, praktyków, specjalistów ds. bhp, którzy rozwiązali już Twój problem w swojej firmie i teraz dzielą się wiedzą zdobytą w praktyce.

ZOBACZ OFERTĘ

wiper-pixel