Wzór oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kawarantanny

Pracownik (zleceniobiorca), który odbywa obowiązkową 14-dniową kwarantannę może otrzymać za ten czas świadczenie z tytułu choroby pod warunkiem, że w terminie 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny złoży płatnikowi składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy) pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie.  Może to zrobić w formie elektronicznej lub faksem.

Jak możesz chronić pracowników przed koronawirusem – praktyczny poradnik dla pracodawcy

Zagrożenie koronawirusem stało się bardzo realne. Nie można zapobiec zarażeniu w 100 %, ale można podjąć pewne kroki, które pozwolą ograniczyć to ryzyko. Warto, aby służba bhp w każdej firmie wdrożyła kilka podstawowych, prostych zasad, które pozwolą uchronić pracowników nie tylko przed rozprzestrzeniającym się szybko wirusem SARS-CoV-2, ale również przed innymi wirusami przenoszonymi przede wszystkim drogą kropelkową.  Aby działania te przyniosły jak największe efekty należy uczulić pracowników, aby zasady dotyczące higieny osobistej stosowali również prywatnie. Oto kilka zasad, z którymi warto zapoznać wszystkich pracowników.