Jakie zapisy zawrzeć w regulaminie pracy zdalnej – przykładowy regulamin

W okresie epidemii pracodawca zdecydował się skierować swoich pracowników do pracy zdalnej. Aby usprawnić tak funkcjonujący tryb chce także wprowadzić regulaminu pracy zdalnej. Co taki regulamin powinien zawierać?

Jak bezpiecznie przeprowadzić ozonowanie – procedura postępowania

Ozon jest sklasyfikowany jako substancja stwarzająca zagrożenie dla zdrowia człowieka. Jednak w obecnej sytuacji epidemicznej poddawanie pomieszczeń biurowych procedurze ozonowania jest akceptowalne, choć wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu. Dotyczy to nie tylko stężeń ozonu w powietrzu pomieszczenia w trakcie zabiegu i przed oddaniem pomieszczenia do ponownego użytkowania, ale także właściwej ochrony pracowników, zarówno przeprowadzających ozonowanie, jak i osób wykonujących pracę w pomieszczeniach poddawanych ozonowaniu. Jak wygląda procedura ozonowania? Szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.

Koronawirus u pracownika – postępowanie pracodawcy krok po kroku

Mimo że od wielu miesięcy zmagamy się z pandemią koronawirusa i wielu pracodawców zetknęło już z przypadkami zakażenia wśród swoich pracowników, to nadal problematyczne jest postępowanie w przypadku wykrycia takiego zakażenia w zakładzie pracy. Wiele wątpliwości budzi to, jakie działania należy podjąć, w jakiej kolejności, które służby należy powiadomić – aby podejmowanymi działaniami nie naruszać wciąż zmieniających się i często nieprecyzyjnych przepisów. Jeżeli chcesz mieć pewność, że podejmujesz prawidłowe czynności w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika, zapoznaj się z poniższą instrukcją, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez procedurę postępowania.

Jak udzielać pierwszej pomocy w czasie COVID-19

Szybkie i prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy jest często kluczową częścią postępowania w przypadku urazów i nagłych zachorowań. Pojawienie się koronawirusa nie spowodowało, że wypadki przy pracy przestały się zdarzać. Pojawiły się za to wątpliwości, jak udzielać pierwszej pomocy, aby w jak największym stopniu chronić siebie i poszkodowanego przed COVID-19?

Zakażenie na terenie zakładu pracy – czy pracownik ma prawo do odszkodowania

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której do zakażenia pracownika (lub innej osoby) koronawirusem dochodzi na terenie zakładu pracy. Czy w takim przypadku zakład pracy może odpowiadać prawnie w związku z zakażeniem danej osoby na jego terenie? Jeżeli tak, to pod jakimi warunkami? Co zrobić, aby uniknąć roszczeń ze strony pracowników? Jakie działania warto podjąć w tym zakresie?

Izolacja domowa i praca zdalna – zmiany w przepisach

Kwestia pracy zdalnej pracowników, którzy przebywają w obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, od jakiegoś czasu wzbudzała wątpliwości, szczególnie pracodawców. Brak jednoznacznych regulacji powodował chaos w organizacji pracy. Wielu pracodawców zastanawiało się, czy np. pracownik, który otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, lecz przechodzi chorobę bezobjawowo, może wykonywać pracę zdalną. Dylematy pracodawców, a także wątpliwości wielu ekspertów w tym zakresie rozstrzyga nowa ustawa.

Analiza stanu bhp w czasie epidemii – co powinna zawierać

Raz na rok powinna być sporządzana analiza warunków pracy. Czy w związku ze stanem epidemicznym w analizie należy wspomnieć o procedurach, środkach ochrony indywidualnej, zabezpieczeniu płynów do dezynfekcji? Co powinno się znaleźć dodatkowo w takiej analizie w związku z epidemią?

Organizacja bezpiecznej pracy w okresie epidemii – praca wykonywana w jednym miejscu i czasie przez pracowników różnych pracodawców

Okres epidemii to poważny sprawdzian dla każdego pracodawcy w kontekście zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Zagadnienie bezpieczeństwa osób zatrudnionych nabiera szczególnego znaczenia – w tym poziomu skomplikowania w sytuacji gdy w jednym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Niestety okres epidemii nie doczekał się jeszcze szczegółowego uregulowania tak złożonej sytuacji organizacyjnej – tym samym należy opierać się na obowiązujących wcześniej regulacjach, z uwzględnieniem szczególnego okresu oraz nowego zagrożenia biologicznego, jakim jest koronawirus.

Bezobjawowy przebieg COVID-19 – czy może pracownik może pracować zdalnie

Czy pracownik, który ma pozytywny wynik testu na Covid-19, ale przechodzi go bezobjawowo może zostać dopuszczony do wykonywania pracy w trybie home office? Co w sytuacji, kiedy pracownik nie chce się skontaktować z lekarzem w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego?