WYDANIE ONLINE

Ze względu na bardzo szeroki zakres prac, stosowanie różnych technologii malowania, a przede wszystkim z powodu wykonywania prac na wysokości, zajęcie malarza jest niebezpieczne pod względem wypadkowym i chorobowym. Malarz budowlany wykonuje prace na obiektach nowych i remontowanych, wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Takie uwarunkowania, a także duża wypadkowość w branży budowlanej, wymagają okresowego przypominania pracownikowi o wymaganiach bhp i sposobach bezpiecznego wykonywania prac w różnych warunkach. Przedstawiamy wzorcowy artykuł, dzięki któremu sprawnie i skutecznie przeprowadzisz szkolenie okresowe dla tej grupy pracowników.

czytaj więcej »

Aby ukrócić fałszowanie książki operatora maszyn roboczych, resort przedsiębiorczości i technologii przygotował nowy wzór tego dokumentu. Już tylko z nazwy będzie to książeczka gdyż faktycznie dokument ten przybierze formę plastikowej karty, której nowy wzór będzie ściśle określony. Sprawdź, jak będzie wyglądać nowa książka operatora.

czytaj więcej »

Każda branża przemysłu wymaga wykonywania robót spawalniczych. Praca spawacza należy do szczególnie odpowiedzialnych, a jednocześnie jest ona bardzo niebezpieczna. Spawaczom grożą: olśnienia, oparzenia, porażenia prądem, pożary, wybuchy, zatrucia, powodujące urazy i schorzenia skóry, oczu czy płuc.

czytaj więcej »

Aby ukrócić fałszowanie książki operatora maszyn roboczych, resort przedsiębiorczości i technologii przygotował nowy wzór tego dokumentu. Już tylko z nazwy będzie to książeczka gdyż faktycznie dokument ten przybierze formę plastikowej karty, której nowy wzór będzie ściśle określony. Sprawdź, jak będzie wyglądać nowa książka operatora.

czytaj więcej »

Pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym, a nie koszty związane z okularami korygującymi inne wady wzroku (…) Raz przyznana refundacja na okulary nie wyklucza przyznania refundacji w przyszłości – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 17 października 2017 VII Pa 116/17.

czytaj więcej »

Czy możliwe jest uznanie za wypadek przy pracy zdarzenia o charakterze urazowym – zerwania więzadła krzyżowego kolana – któremu uległ pracownik podczas meczu piłki nożnej? Mecz był rozgrywany na stadionie klubu sponsorowanego przez zakład pracy poszkodowanego. Poszkodowany jako przedstawiciel handlowy uczestniczył w grze dobrowolnie – po szkoleniu zawodowym, będąc w tym czasie w delegacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Wypadek przy pracy nie zawsze jest wyłączną sprawą miedzy pracodawcą a pracownikiem poszkodowanym. W przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych oraz zbiorowych przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek dokonania niezwłocznego zawiadomienia PIP oraz prokuratury. Sprawa komplikuje się w przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego. Rolą pracodawcy użytkownika jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Czy na pracodawcy użytkowniku ciąży również prawny obowiązek zawiadomienia o zdarzeniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy używanie ochronników słuchu przy pracach, gdzie występują przekroczenia NDN, można uznać za wyeliminowanie szkodliwości? Tym samym stwierdzić, że warunki pracy nie są szkodliwe?

czytaj więcej »

wiper-pixel