WYDANIE ONLINE

Kontrola warunków pracy stanowi podstawę okresowej analizy stanu bhp w firmie. Należy zatem odpowiednio przygotować się i przeprowadzić taką wewnętrzną kontrolę. Od czego zacząć, na co zwracać uwagę? Poniższy artykuł zawiera odpowiedzi na te pytania. Wskazuje on najważniejsze kwestie, które powinny zostać ujęte podczas kontroli.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik czasowo oddelegowany do prac gospodarczych na terenie zewnętrznym, np. do koszenia trawy, powinien mieć wypłacany dodatek za prace w warunkach szkodliwych?

czytaj więcej »

Wypłata kwot, nawet zróżnicowanych ze względu na porę wykonywania pracy, określonych w przepisach zakładowych jako ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, powinna być traktowana w całości jako ekwiwalent za pranie odzieży i zwolniona z opodatkowania i składek ZUS – orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

czytaj więcej »

Oparzenia są niestety częstą przyczyną różnych urazów, które dotykają pracowników. Jak udzielać pierwszej pomocy ofiarom oparzeń ? Jakie zachowania są w takich przypadkach niedopuszczalne i których należy się wystrzegać, by jeszcze bardziej nie zaszkodzić osobie poszkodowanej?  

czytaj więcej »

Przygotowując praktyczne ćwiczenia sprawdzające warunki i organizację ewakuacji, należy określić ich cel oraz zakres. Celem jest m.in. sprawdzenie reakcji ewakuowanych na sytuację potencjalnego zagrożenia pożarowego, procedury alarmowej, systemu sygnalizacji pożarowej, dopracowanie elementów współdziałania ze strażą pożarną. Na tej podstawie opracowuje się scenariusz ćwiczeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel