WYDANIE ONLINE

Badania wykazują, że temperatura ma największy wpływ na rodzaj i zakres zmian sprawności człowieka. Największe obniżanie jakości wykonywanych zadań motorycznych zaobserwowano w  środowisku o zakresie temperatur 30÷350C. Dla zadań wymagających czujności i uwagi optymalną temperaturą jest 26,7 0C a dla zadań wymagających oceny czasu, refleksu i obserwacji temperaturą tą jest 29,4 0C.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca obowiązuje rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 21 maja 2019 r., które określa m.in. tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Głównym celem tego rozporządzenia jest poprawa bezpieczeństwa osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Sprawdź, jak przebiega teraz egzamin i jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przeprowadzenie postępowania. Dowiedz się również, przy obsłudze/konserwacji, których rodzajów urządzeń technicznych wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym.

czytaj więcej »

 Prawie 50 tys. – tyle wynosi liczba nowych miejsc pracy utworzonych w transporcie i gospodarce magazynowej w 2018 roku, podaje GUS. Jest to niezwykła szansa rozwoju branży, a jednocześnie wyzwanie z zakresu bhp. Niestety branża logistyczna znajduje się w czołówce branż najbardziej wypadkowych. Z czym należy się zmierzyć, pracując w tej branży, i na co zwrócić największą uwagę, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel