WYDANIE ONLINE

Przepisy nakazują zapewnić na stanowiskach pracy oświetlenie dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i koniecznej dokładności oraz spełniającego wymagania określone w Polskiej Normie. Skąd możemy wiedzieć, że oczekiwania te zostały spełnione? Trzeba przeprowadzić pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy. Jednak w jaki sposób? 

czytaj więcej »

Mobbingowany pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, czy też został rozwiązany przez pracodawcę. Sejm pracuje nad zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi m.in. przepisów o mobbingu oraz równego traktowania. Zmiany te mają ułatwić pracownikom realizację uprawnień pracowniczych, a jednocześnie nie nakładają na pracodawcę dodatkowych obowiązków.

czytaj więcej »

Już niedługo powinna zniknąć niejasność przepisów  w zakresie zdobywania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii przygotowało projekt zmian do obowiązującego od niedawna nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Projektowane zmiany mają rozwiać wątpliwości interpretacyjne w zakresie wymagań dla operatorów obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym.

czytaj więcej »

16 maja upłynął termin dla pracodawców na zapewnienie odpowiedniego wyposażenia dla żurawi wieżowych i szybkomontujących. tego dnia weszły bowiem w życie dwa przepisy rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. poz. 2147), dla których wydłużone było do 6 miesięcy, vacatio legis.

czytaj więcej »

Czy w myśl nowych przepisów dotyczących wózków jezdniowych wymagane jest prowadzenie książki operatorów, w której ewidencjonuje się, kto operował w danym dniu wózkiem?

czytaj więcej »

W 2018 roku aż 84 304 osoby zostały poszkodowane w wypadkach przy pracy według danych GuS. Są to dane dotyczące tylko wypadków zgłoszonych do GuS. Z danych tych wynika również, że w ubiegłym roku najbardziej wypadkową branżą było górnictwo i wydobycie. natomiast najczęstszą przyczyną wypadków nadal pozostaje zachowanie samego pracownika. Sprawdź zatem najnowsze dane o wypadkach przy pracy i wyciągnij wnioski.

czytaj więcej »

wiper-pixel