WYDANIE ONLINE

Praca strażnika miejskiego polega na nadzorze i utrzymaniu porządku w mieście, patrolowaniu terenów miejskich, obserwowaniu zachowań ludzi, interweniowaniu na wniosek oraz z inicjatywy własnej, współpracy z pracownikami urzędu miasta oraz instytucjami nadzorczo-porządkowymi (w szczególności z policją), składaniu raportów, wnioskowaniu o dalsze prowadzenie spraw, przeprowadzaniu rozmów i wyjaśnianiu spraw, a także uczestniczeniu w szkoleniach specjalistycznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel