WYDANIE ONLINE

Obowiązki związane z dokumentacją służby bhp to szeroki temat, który w  rozporządzeniu w sprawie służby bhp został jedynie zasygnalizowany poprzez prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) niosą ze sobą bardzo poważne zmiany w tej kwestii. Proces wdrożenia jest bardzo skomplikowany i wymaga licznych zadań do wykonania. Każda, kto przetwarza dane osobowe, musi działać zgodnie z nowymi przepisami od 25 maja 2018 roku. Za ich nieprzestrzeganie grozić będą bardzo wysokie kary. Już teraz zapoznaj się z nowymi przepisami i dostosuj swoje procedury do nowych wymogów prawnych.

czytaj więcej »

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy drukarza. Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE.

czytaj więcej »

Oparzenia są niestety częstą przyczyną różnych urazów, które dotykają pracowników. Jak udzielać pierwszej pomocy ofiarom oparzeń ? Jakie zachowania są w takich przypadkach niedopuszczalne i których należy się wystrzegać, by jeszcze bardziej nie zaszkodzić osobie poszkodowanej?  

czytaj więcej »

Jak prawidłowo udzielać takiej pomocy w przypadkach urazów narządów wewnętrznych – mózgu, serca, płuc czy trzewi – powodujących reakcję wstrząsową, do czasu przybycia profesjonalnej pomocy medycznej?  Wskazówki te może komuś uratować życie...

czytaj więcej »

Przygotowując praktyczne ćwiczenia sprawdzające warunki i organizację ewakuacji, należy określić ich cel oraz zakres. Celem jest m.in. sprawdzenie reakcji ewakuowanych na sytuację potencjalnego zagrożenia pożarowego, procedury alarmowej, systemu sygnalizacji pożarowej, dopracowanie elementów współdziałania ze strażą pożarną. Na tej podstawie opracowuje się scenariusz ćwiczeń.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach i miejscach pracy, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Chodzi tu m.in. o zależność między ciężkością wykonywanej pracy a temperaturą zbliżoną do optymalnej, a także o tym, że od odpowiedniego oświetlenia magazynu zależy nie tylko jakość, ale również komfort pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel