WYDANIE ONLINE

Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.

czytaj więcej »

Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakładach odlewniczych Państwowa Inspekcja Pracy w swoim rocznym sprawozdaniu wskazała potrzebę zastąpienia aktualnie obowiązującego rozporządzenia nowym, które uwzględnia aktualny stan techniki i nowoczesne technologie.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

czytaj więcej »

System HACCP jest podstawowym narzędziem służącym do zarządzania bezpieczeństwem żywności w którym ocenia się możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określa metody ich eliminacji w czasie produkcji żywności. Postępowanie, zgodnie z procedurami systemu HACCP, ma doprowadzić do identyfikacji i oszacowania skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich procesów produkcji i dystrybucji żywności. Celem tego systemu jest też określenie sposobów ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

czytaj więcej »

Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy dekarza (montera pokryć dachowych blaszanych na terenie budowy). Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE. 

czytaj więcej »

wiper-pixel