WYDANIE ONLINE

Remontowe prace budowlane często należą do prac szczególnie niebezpiecznych, podobnie jak na przykład towarzyszące im zazwyczaj roboty spawalnicze i prace z zastosowaniem substancji niebezpiecznych, takich jak lakiery, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki czy środki myjące oraz odtłuszczające. To samo dotyczy wszelkich prac związanych z przebudową obiektów budowlanych. Wszystko to zaostrza wymogi bhp wobec pracodawców i pracowników remontujących obiekty budowlane. Z naszego artykułu dowiesz się m.in., jakie wymagania pod względem bhp powinny spełniać miejsca prac remontowych i jak zorganizować w tym zakresie poszczególne prace.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zastępca kierownika może być w zespole powypadkowym jako przedstawiciel pracowników? Jako zastępca kierownika ma upoważnienie pracodawcy do podpisywania umów o pracę.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2018 r. uległy zmianie niektóre kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla wielu grup działalności. Zmiana ta będzie pozytywna dla sporej grupy płatników, w których kieszeni, dzięki obniżeniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zostanie więcej pieniędzy. Niestety w przypadku czterech grup działalności składka wzrośnie. Dowiedz się, które grupy działalności zyskają na zmianie, a które stracą.

czytaj więcej »

Ostatnie duże zmiany w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), weszły w życie z początkiem bieżącego roku. Choć w głównej mierze odnoszą się do działań inwestorów i projektantów, to jest kilka, które są również interesujące z punktu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.

czytaj więcej »

Skuteczność wdrożonych w polskich firmach systemów zarządzania bhp w świetle nowej Normy ISO 45001, w przededniu jej wejścia w życie, wygląda mizernie. Zobacz szczegóły wyników kontroli PIP oraz ROP w zakresie przygotowania do wdrożenia i przejścia na nowe wymagania.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy pracuje nad zmianą w zakresie prowadzenia akt osobowych. Akta te będą się składać z 4 (a nie jak obecnie 3) części. Dokumenty istotne z punktu widzenia bhp znajdą się w części A oraz B. Powstanie także odrębna część akt osobowych poświęcona tylko i wyłącznie ewidencji czasu pracy. Zobacz zatem, jakie dokumenty związane z bhp będą miały swoje miejsce w aktach osobowych pracownika.

czytaj więcej »

Warunki ochrony przeciwpożarowej magazynu wynikają z kilku czynników. Ważna jest więc technologia obiektu (materiały zastosowane do budowy), jego przeznaczenie (składowane materiały) i sposób użytkowania. Znaczenie ma również wysokość lub liczba kondygnacji, położenie w stosunku do innych obiektów, w tym składów materiałów, oraz prowadzone w nim prace.

czytaj więcej »

Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierownika budowy, kierownika robót, inżyniera budowy na terenie budowy (pracownik inżynieryjno-techniczny). Materiał opracowano w oparciu o metodę RISC SCORE.

czytaj więcej »

Upadek z wysokości to zazwyczaj ciężkie kalectwo lub śmierć. Dlatego tak ważne jest prawidłowe, zgodne z przepisami i zasadami bhp organizowanie oraz prowadzenie prac na wysokości.

czytaj więcej »

Ekspozycja zawodowa pracowników na drgania mechaniczne jest większa, niżby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka... Ich negatywne oddziaływanie na organizm człowieka jest przyczyną licznych zmian chorobowych.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zbadać wydatek energetyczny? Czy takie badanie należy do obowiązków służby bhp?

czytaj więcej »

wiper-pixel