WYDANIE ONLINE

Aura zimowa i związane z nią opady śniegu niosą za sobą dodatkowe obowiązki dla zarządców i właścicieli obiektów budowlanych. Zaleganie nadmiernej ilości śniegu prowadzi nieuchronnie do naruszenia bezpieczeństwa ich konstrukcji, a w konsekwencji bezpieczeństwa użytkowania. Pracownicy wykonujący prace polegające na odśnieżaniu dachów narażeni są na wiele zagrożeń zawodowych. Ale do warunków środowiska pracy, z jakimi można się spotkać w zimie, muszą być przygotowani tak pracodawca, jak pracownicy. Istotne jest, aby o bezpieczeństwo pracy dbali nie tylko pracodawcy, osoby nadzoru i służba bhp, ale także sami pracownicy. W tym artykule omawiamy obowiązki pracodawcy w zakresie bhp w zimie. Podpowiadamy w nim również, jakie wymagania muszą spełniać pomieszczenia do ogrzewania się pracowników i co uwzględnić przy doborze odzieży ciepłochronnej do warunków klimatycznych na danym stanowisku pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie warunki musi spełnić firma, aby przepisowo można było pod- nosić pracownika w koszu umieszczanym na widłach wózka podnośnikowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakich działań jest zobligowany pracodawca zatrudniający pracowników w kontakcie ze styrenem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma przystąpić do pracy trzeźwy. Czy pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę mają prawo sprawdzić trzeźwość pracownika? Czy pracownik ma obowiązek poddać się kontro- li? Czy pracownik powinien wyrazić zgodę na taką kontrolę?Pracodawca sam nie może dokonywać badania trzeźwości pracowników, nawet jeśli uzyska ich zgodę. Natomiast pracownik nie ma obowiązku poddać się takiej kontroli.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy używanie i przechowywanie środka do czyszczenia powierzchni w ilości 5 litrów na pół roku jest dopuszczalne bez pomiarów środo- wiska dla czynników chemicznych? Środek ten zawiera składniki, takie jak metanol, propanol, etanol. Czy słuszne jest badanie i po- miar środowiska pracy tego jednego pomieszczenia dla czynników chemicznych przy tak małej ilości środka?

czytaj więcej »

wiper-pixel