WYDANIE ONLINE

Badania wykazują, że temperatura ma największy wpływ na rodzaj i zakres zmian sprawności człowieka. Największe obniżanie jakości wykonywanych zadań motorycznych zaobserwowano w  środowisku o zakresie temperatur 30÷350C. Dla zadań wymagających czujności i uwagi optymalną temperaturą jest 26,7 0C a dla zadań wymagających oceny czasu, refleksu i obserwacji temperaturą tą jest 29,4 0C.

czytaj więcej »

wiper-pixel