WYDANIE ONLINE

Niezależnie od profilu działalności gospodarczej w wielu zakładach pracy stosuje się  substancje chemiczne niebezpieczne i szkodliwe, które w czasie magazynowania, a także transportu, mogą w negatywny sposób oddziaływać na otoczenie, stwarzając zagrożenia zdrowia lub życia człowieka, zagrożenia pożarowo-wybuchowe a także zagrożenia dla środowiska.

czytaj więcej »

wiper-pixel