WYDANIE ONLINE

Nie ma ścisłych reguł prowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Metodę i narzędzia należy dobierać w zależności od rodzaju działalności, wielkości zakładu i stosowanych technologii. Nawet najlepiej przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego nie zapewni pracownikom pełnego bezpieczeństwa, a tzw. ryzyko resztkowe, które pozostaje po zastosowaniu środków ochronnych, będzie uzależnione między innymi od charakteru działalności firmy.

czytaj więcej »

30 listopada 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.). Wprowadziła je ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505). Dotyczą one kwestii nabywania uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

czytaj więcej »

Z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy IQS wynika, że Polacy bardzo nisko oceniają swój poziom wiedzy na temat postępowania w przypadku pożaru – jedynie 7% ocenia go jako bardzo dobry, 29% respondentów uważa, że ich poziom wiedzy jest co najmniej dobry.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny uznał, że brak określenia w przepisach o charakterze ustawy prawa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, ABW, CBA, SKW i SWW oraz Służby Celnej do bezpiecznych i higienicznych warunków służby oraz odpowiadających temu prawu obowiązków podmiotu zatrudniającego funkcjonariuszy jest niezgodny z konstytucją. Poznaj uzasadnienie wyroku TK i jego następstwa.

czytaj więcej »

Koalicja Bezpieczni w Pracy już drugi raz przeprowadziła badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015”. Tym razem celem badania było sprawdzenie, jak pracodawcy postrzegają temat bezpieczeństwa w miejscu pracy, czy ich zdaniem przedsiębiorstwa wystarczająco inwestują w zarządzanie bezpieczeństwem pracy i jakie są najistotniejsze koszty wypadków. W badaniu wzięło udział 500 firm z różnych branż.

czytaj więcej »

Państwowa Inspekcja Pracy na konferencji „Czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy” podsumowała swoje działania podejmowane w celu ograniczenia stresu w miejscu pracy. Uczestnicy konferencji rozmawiali także o dobrych praktykach w zakresie walki ze stresem na przykładach kilku pracodawców.

czytaj więcej »

Upadek z wysokości to zazwyczaj ciężkie kalectwo lub śmierć. Dlatego tak ważne jest prawidłowe, zgodne z przepisami i zasadami bhp organizowanie oraz prowadzenie prac na wysokości.

czytaj więcej »

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze otwartych magazynów narażeni są na więcej, i to poważniejszych, zagrożeń niż pracujący w zamkniętych obiektach magazynowych. Związane jest to z wielkością i masą składowanych towarów, oraz z koniecznością pracy na otwartej przestrzeni i to często bez względu na panujące warunki atmosferyczne.  Z tych powodów przygotowanie techniczne placów magazynowych i sposoby składowania powinny być odpowiednie do rodzajów materiałów i wyrobów, stosowanych środków transportu a także zapewniać bezpieczeństwo magazynierom o każdej porze dnia i roku.

czytaj więcej »

Stwierdzenie w wyroku karnym, że winnym nieumyślnego spowodowania śmierci jest pracownik zakładu pracy poprzez nieprzeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, powoduje, że nie jest możliwe, aby wyłączną winą obciążyć poszkodowanego za zaistniały wypadek, a jedynie można rozważyć jego przyczynienie się do powstania szkody – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 14 lipca 2015 r., sygn. aktII PK 86/14

czytaj więcej »

Kwestie bhp dla RUCH S.A. są szczególnie ważne. Nie tylko z tego powodu, że Kodeks pracy i przepisy bhp obligują każdą organizację do ich przestrzegania. RUCH S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm, więc zapewnienie pracownikom jak najlepszych i bezpiecznych warunków pracy jest również wizytówką firmy.

czytaj więcej »

Pytanie: W jakich przypadkach producent, dostawca czy dystrybutor musi dostarczać karty charakterystyki substancji chemicznej bez żądania ostatecznego użytkownika, a w jakich przypadkach użytkownik musi we własnym zakresie uzyskać MSDS? Czy aktualizacje MSDS muszą być dostarczane automatycznie do użytkowników, czy należy samodzielnie je pozyskiwać?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik administracyjno-biurowy przemieszcza się kilka razy dziennie między budynkami Zespołu Szkół, dostarczając dokumenty do poszczególnych budynków szkoły. W związku z tym pytanie: czy temu pracownikowi należy się odzież ochronna, np. kurtka ciepłochronna i obuwie ocieplane na okres zimowy lub kurtka przeciwdeszczowa i trzewiki na pozostałą część roku? Dostarczanie dokumentów pomiędzy budynkami zostało ujęte w zakresie obowiązków tego pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: Ile godzin może pracować zleceniobiorca w komorze mroźni i jakie częstotliwości przerw są wskazane? W instrukcji z internetowej strony jest informacja o 2h pracy, w tym 0,5h przerwą, czy można stosować te wskazówki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wszystkie elementy ruchome maszyn muszą być osłonięte? W szczególności mam tutaj na myśli taśmy podające produkt. Czy są określone prędkości danego elementu do którego nie musi zostać wykonana osłona? Proszę o podstawę prawną.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka musi wystąpić przyczyna zewnętrzna aby uznać zawał serca jako wypadek przy pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracuję w ochronie na budowie, ogrzewanie mamy z butli gazowej 11 kg. W przyczepce kempingowej ciągle ulatnia się gaz propan-butan, nawet jak otwieram daszek, to od oparów gazu mam zawroty głowy i duszności. Gdzie, komu powinienem zgłosić o zaistniałej sytuacji, ponieważ może dojść do wybuchu albo zaczadzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nie nadaje się znaku CE wyrobom jednostkowym, które nie będą przez producenta wprowadzone do obrotu lub użytkowania. Pracodawca odpowiada jednak za bezpieczeństwo pracy operatorów wykonujących pracę przy instalacji przyjmowania odpadów płynnych, bo takiej instalacji to dotyczy. Zostały wypełnione wszystkie wymagania, dokumentacja, ocena ryzyka, schematy itd. Czy producent musi wypełnić Deklarację Zgodności Producenta (bez znaku CE), w której gwarantuje, że spełnione zostały wszystkie wymagania? Jaki to wzór?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje rozróżnienie na instrukcje stanowiskowe i instrukcje bhp? Jakie informacje powinna zawierać instrukcja stanowiskowa, a jakie instrukcja bhp?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca w firmie produkcyjnej życzy sobie, aby instrukcja bhp dla maszyn zawierała: dokładny opis stanowiska pracy, zdjęcie maszyny, zdjęcia, na których pokazane są kolejne etapy montażu, zdjęcia pracy na maszynie, instrukcje obsługi. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w tej obszernej instrukcji mają być tylko oznaczone innym kolorem. Czy polecenie pracodawcy jest zgodne z przepisami, czy instrukcja dotycząca bezpieczeństwa pracy przy danej maszynie nie powinna mieć charakteru zwięzłego, być czytelna i posiadać wyłącznie informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy przy jej obsłudze?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zgrzewarka punktowa powinna mieć osłonę? Mam trudności z odpowiedzią pracodawcy na to pytanie, ponieważ gdyby zainstalowano osłony, to dostęp i praca na zgrzewarce byłyby utrudnione.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca, który zapewnia obuwie robocze do pracy na danym stanowisku, powinien uwzględnić porę zimową i zapewnić pracownikom obuwie zimowe – jeśli pracownik przemieszcza się między budynkami – przykładowo raz na tydzień i ma to związek z dostarczeniem jakiegoś materiału na polecenie słowne przełożonego? Co w sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi na ternie ośnieżonym, oblodzonym w swoim obuwiu (np. wysoki obcas)?

czytaj więcej »

Pytanie: Dostaliśmy wniosek z wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy dotyczący sporządzenia karty oceny narażenia zawodowego pracownika. Czy jesteśmy zobligowani do sporządzenia tej karty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik na kierowanie wózkiem podnośnikowym – prowadzony ręcznie dyszlem (bez silnika jazdy) z funkcją elektrycznego podnoszenia (moc podnoszenia 1,5 kW) do 3000 mm i masą podnoszenia do 1000 kg?

czytaj więcej »

wiper-pixel