WYDANIE ONLINE

Zarówno pomieszczenia pracy, jak również ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przede wszystkim w pomieszczeniach takich należy zapewnić odpowiednią temperaturę i zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi oraz nasłonecznieniem. Jak to zrobić? Ile wynoszą minimalne temperatury w poszczególnych rodzajach pomieszczeń pracy i czego dotyczą wymagania techniczne w zakresie ogrzewania?

czytaj więcej »

19 grudnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2040).

czytaj więcej »

Państwowa Inspekcja Pracy określając swój program działania na lata 2016-2018 uwzględniła wnioski związków zawodowy oraz różnych organizacji pracodawców, ministerstw, a także organów kontroli warunków pracy. Iwona Hickiewicz na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, 15 grudnia br., przedstawiła długofalowy plan działań PIP na kolejne 3 lata.

czytaj więcej »

Ponad 55 tys. osób uległo wypadkom przy pracy w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku. Jest to o 6,8% mniej niż w tym samym okresie w 2014 roku. Niestety w porównaniu z rokiem 2014 wzrasta liczba wypadków śmiertelnych. Od stycznia do końca września 2015 r. zginęło w pracy 201 osób. Takie dane dotyczące wypadków przy pracy za pierwsze 3 kwartały 2015 roku podaje GUS.

czytaj więcej »

Praca w hipermarketach charakteryzuje się stosunkowo wysokim wysiłkiem fizycznym i umysłowym. Wymaga wykonywania czynności związanych z transportem, magazynowaniem i sprzedażą towarów w warunkach uciążliwych, a często także szkodliwych.

czytaj więcej »

Kompetencje należy rozumieć jako cechy charakteryzujące pracownika, które zapewniają mu zdolność do skutecznego działania. Pracownik, który posiada odpowiednie kompetencje, umiejętnie generuje skuteczne zachowania w określonej sytuacji w środowisku pracy.  Umiejętność postępowania z ludźmi będzie cechą charakterystyczną organizacji przyszłości. Blisko 70% kompetencji umożliwiających ponadprzeciętne wykonywanie obowiązków na stanowisku pracy to umiejętności społeczne.

czytaj więcej »

Praca montera instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wiąże się z wieloma zagrożeniami zawodowymi. Poniżej wyjaśniamy na czym one polegają i jak im zapobiegać.

czytaj więcej »

Z punktu widzenia kwalifikacji wypadku przy pracy nie można traktować stresu jako jego wyłącznej przyczyny zewnętrznej. Przyczyna  wypadku występuje najczęściej w bodźcach stresujących w zbiegu  z innymi przyczynami, w tym także samoistnymi. Stres związany  z wykonywaniem obowiązków pracowniczych jest cechą tych obowiązków  i jako taki nie może być uznany za zewnętrzną przyczynę  wypadku, chyba że jego gwałtowny charakter jest wynikiem nietypowych warunków  pracy – orzekł Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest wymóg aby rozdzielnie niskiego napięcia wyposażyć w buty, rękawice dielektryczne, chodniki izolujące oraz czy w nowych szafach musi być oznaczony wyłącznik główny prądu?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład posiada maszyny od swojej firmy matki z Finlandii. Są one bez DTR i wyprodukowane w 2008 r. Czy możemy przeprowadzić minimalne wymagania dla tych maszyn?

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy i z jaką częstotliwością powinny być wykonane pomiary oświetlenia stanowisk pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca powołując do zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego może zmienić SIP na innego członka tj. specjalistę i odwołać go i czy musi podać podstawę takiego odwołania z funkcji członka zespołu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie warunki muszą być spełnione przy projektowaniu oświetlenia stanowisk pracy maszyn szwalniczych? Dotychczas pomieszczenie gdzie znajdują się te stanowiska jest oświetlane światłem sztucznym górnym (lampy jarzeniowe) oraz zapewniony jest dopływ światła dziennego. Mamy zamiar w firmie ograniczyć używanie oświetlenia górnego wprowadzając oświetlenie stanowiskowe. Oświetlenie górne zostawić w ilości zapewniającej tylko bezpieczne poruszanie się pomiędzy poszczególnymi stanowiskami.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem inspektorem ds. bhp. Mój pracodawca nakazał mi poinformować zainteresowanych pracowników o ryzyku zawodowym na ich stanowiskach pracy, ale w firmie nie przeprowadzono żadnej oceny takiego ryzyka... Co mam robić? Nie chcę narazić się szefowi.

czytaj więcej »

wiper-pixel