2020

Badania profilaktyczne i szkolenia bhp a koronawirus

Z uwagi na rozprzestrzeniające się zagrożenie koronawirusem pojawił się problem z odbywaniem przez pracowników badań profilaktycznych i szkoleń bhp. Liczne zapytania w tej sprawie skutkowały wydaniem przez Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiednich wytycznych w tych kwestach. 

2019

Kto oceni ryzyko zawodowe pracowników podwykonawcy

Pytanie: Kto powinien ocenić ryzyko zawodowe pracowników podwykonawcy? Czy specjalista ds. bhp firmy zlecającej prace, czy obowiązek leży po stronie podwykonawcy?