Szara strefa zatrudnienia Ukraińców a bezpieczeństwo pracy

Jak wynika z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018” opracowanego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, spośród badanych obywateli Ukrainy 43 proc. było zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, a tylko 22 proc. na czas nieokreślony. Stosunkowo wysoki odsetek cudzoziemców pracujących bez umowy (14 proc.) można tłumaczyć nadreprezentacją w badanej próbie pracowników z sektorów, gdzie rzeczywiście taki problem występuje, również w odniesieniu do polskich pracowników. Działy te to gastronomia i hotelarstwo czy pomoc w gospodarstwie domowym – mówi Jan Obojski, pełnomocnik ds. Zarządzania Logistycznego w ILS Grupa InterCars, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy. W wyniku opieszałości urzędów ta tendencja może się pogłębiać.

Ocena stanu ochrony ppoż. w firmie

Pracodawca, aby móc prawidłowo zarządzać firmą, powinien posiadać niezbędne informacje dotyczące m.in. stanu ochrony ppoż. w jego zakładzie pracy. Informacje te musi otrzymać w dokonywanej corocznie ocenie stanu ochrony ppoż. Ocena taka powinna zawierać przedstawione poniżej dane.

Jedno miejsce pracy, pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców a zachowanie właściwych zasad współdziałania w zakresie bhp

Gdy w jednym miejscu w tym samym czasie prace wykonują pracownicy różnych pracodawców, organizacja pracy przekładająca się na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy nabiera szczególnego znaczenia. Obowiązkiem pracodawców jest właściwa współpraca, która w każdej chwili może być zweryfikowana przez inspektora pracy. Problem w tym, że przepisy Kodeksu pracy w sposób niezwykle ogólny regulują wzajemne zasady współdziałania pracodawców – nie odpowiadając na liczne wątpliwości, jakie mogą się pojawiać w praktyce.

Czy stres ma wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy

Przedstawiamy wiele pouczających oraz praktycznych wskazówek dotyczących radzenia sobie ze stresem – tak dla pracowników, jak i służby bhp. Przecież praca w służbie bhp to wyjątkowo stresujące zajęcie, o czym z pewnością akurat nas nie trzeba zbytnio przekonywać... 

Czy posiłek w formie bonu podlega zwolnieniu z podatku i składek ZUS?

W związku ze zmianą przepisów o posiłkach profilaktycznych, dopuszczającą zapewnienie pracownikowi posiłku w formie bonu, powstało pytanie: czy wartość otrzymanego posiłku profilaktycznego w formie np. karty przedpłaconej zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne? Sprawdź, jak do tej kwestii podchodzą organy podatkowe. Informacja ta pozwoli ci zorganizować korzystanie z kart, bonów żywnościowych w sposób uprawniający do zwolnienia z podatku PIT.

Jedno miejsce pracy, pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców a zachowanie właściwych zasad współdziałania w zakresie bhp

Gdy w jednym miejscu w tym samym czasie prace wykonują pracownicy różnych pracodawców, organizacja pracy przekładająca się na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy nabiera szczególnego znaczenia. Obowiązkiem pracodawców jest właściwa współpraca, która w każdej chwili może być zweryfikowana przez inspektora pracy. Problem w tym, że przepisy kodeksu pracy w sposób niezwykle ogólny regulują wzajemne zasady współdziałania pracodawców - nie odpowiadając na liczne wątpliwości jakie mogą się pojawiać w praktyce.