Kwestia przekroczenia NDS nie ma znaczenia dla orzeczenia o chorobie zawodowej

Zgodnie z art. 2351Kodeksu pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym. Przepis powyższy nie uzależnia wystąpienia choroby zawodowej od przekroczenia wskaźników NDS na stanowisku pracy ani w zakładzie. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego nawet pomimo braku przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (NDS), możliwe jest stwierdzenie choroby zawodowej, jeżeli pracownik na swoim stanowisku pracy był narażony na czynniki szkodliwe, które wywołały dane schorzenie.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji BHP w firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji BHP w firmie

ZOBACZ OFERTĘ