Prace niebezpieczne pożarowo – czym są i jak się do nich przygotować

Które przepisy definiują prace pożarowo niebezpieczne i co warto wiedzieć na temat powierzania pracownikom takich prac?

Od czego zależy ilość i rodzaj środków ochrony indywidualnej?

Zgodnie z Kodeksem pracy na pracodawcy ciąży obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jednym z elementów realizacji tego obowiązku jest dostarczenie pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej. Od czego zależy ilość i rodzaj tych środków? W jakim dokumencie zawrzeć normy przydziały tych środków?

Bezpieczna praca przy czyszczeniu konstrukcji stalowych – praktyczne wskazówki

Zamierzamy zorganizować prace polegające na czyszczeniu konstrukcji stalowych. Wiadomo, że takie prace związane są z licznymi zagrożeniami dla zdrowia nie tylko pracowników, ale także osób postronnych. Jak w takim razie zapewnić prawidłową organizację pracy, aby pracowników i osobom z otoczenia zapewnić bezpieczeństwo? Jaki wymagania bhp takie prace powinny spełniać?  Jakie środki ochrony indywidualnej zapewnić pracownikom pracującym przy czyszczeniu konstrukcji stalowych?

„Wysokie prawdopodobieństwo” wystarczające do stwierdzenia choroby zawodowej

Stwierdzenie choroby zawodowej dopuszczalne jest nie tylko w przypadku, gdy bezspornie można przyjąć, iż chorobę wymienioną w wykazie spowodowało działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo sposób wykonywania pracy, ale również wówczas, gdy związek przyczynowy można stwierdzić z "wysokim prawdopodobieństwem". Nawet zatem tylko owo "wysokie prawdopodobieństwo" jest wystraczające dla stwierdzenie zawodowej etiologii schorzenia. Jeżeli został wykazany bezsprzeczny wpływ czynników istniejących w środowisku pracy na stan zdrowia pracownika, to nawet ewentualne wykazanie współistnienia czynników pozazawodowych nie może skutkować odmową stwierdzenia choroby zawodowej. Skutek taki mogłoby osiągnąć tylko wykazanie, że choroba została spowodowana wyłącznie czynnikami pozazawodowymi. Problem ten był rozpatrywany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Gliwicach.

Zmiany w przepisach o badaniach lekarskich mają obniżyć ich koszty – projekt rozporządzenia

Planowane są zmiany w przepisach o badaniach lekarskich pracowników. Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że proponowane zmiany są odpowiedzią na potrzebę racjonalizacji przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Czego dotyczą planowane zmiany?

Wymagania bhp na stanowisku blacharza samochodowego

Blacharz wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego za pomocą maszyn, specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich, monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, a także z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych. W związku z szerokim wachlarzem czynności i obowiązków na tym stanowisku pracy blacharz samochodowy jest narażony na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ze względu na swoją specyfikę praca blacharza samochodowego jest obwarowana wieloma wymaganiami związanymi z bezpieczeństwem. Aby zorganizować bezpieczną pracę, należy poznać wszystkie te wymagania. Znajdziesz je w tym artykule.

Prawidłowa wentylacja powietrza w pomieszczeniach pracy a zagrożenia COVID-19

Zagrożenie związane z COVID-19 prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej. Przygotowując się do ponownego uruchomienia zakładów pracy wprowadzono, na podstawie oficjalnych wytycznych, wiele zmian na stanowiskach pracy. Odpowiednie odległości, przesłony, czy środki ochrony indywidualnej to nie wszystko, o co warto zadbać. Bardzo istotna jest również właściwa wentylacja powietrza w pomieszczeniach pracy, ponieważ pozwala ona na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak wynika z badań niewłaściwa cyrkulacja powietrza zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem, ale także innymi wirusami, osób przebywających w pomieszczeniach.  Jak zatem zapewnić prawidłową wymianę powietrza w pomieszczeniach pracy i zmniejszyć ryzyko zachorowań wśród pracowników?  

Pracownik nie poddał się badaniom lekarskim – czy można go zwolnić

Art. 211 pkt 4 Kodeksu pracy wskazuje, że pracownik ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. Obowiązek ten ma charakter obowiązku podstawowego. Co w sytuacji, gdy pracownik nie podda się badaniom zleconym przez pracodawcę? Czy takie zachowanie pracownika może być podstawą do rozwiązania stosunku pracy?