Znane są nowe wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 279) od kwietnia wzrośnie kwota odszkodowań za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu niż dotychczas. Sprawdź nowe kwoty.

Ustawianie rusztowań przy urządzeniach energetycznych – uprawnienia

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które ma wejść w życie we wrześniu br. zalicza  prace budowlane i malarskie do prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych. Czy w takim razie ekipa montująca rusztowania przy urządzeniach objętych zakresem uprawnień przy eksploatacji tych urządzeń, musi również posiadać uprawnienia energetyczne? Ponadto w rozporządzeniu jest mowa o osobie upoważnionej do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych. Czy wzór został również określony wzór takiego upoważnienia, czy można jednak samemu określić taki wzór?

Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej a regulamin pracy

W przepisach Kodeksu pracy nie ma nic na temat obowiązku umieszczania tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży czy obuwia roboczego. Czy można taką tabelę przydziału umieścić w regulaminie pracy? Czy powinno się stworzyć odrębną procedurę czy wewnętrzne zarządzenie regulujące te kwestię funkcjonujące obok regulaminu pracy?

Sąd zmienił kwalifikację zdarzenia wypadkowego – co dalej

Sąd wydał wyrok, w którym zmienił kwalifikację zdarzenia wypadkowego. Orzekł między innymi, że zdarzenie, które było przedmiotem postępowania uznane zostało za wypadek przy pracy i w tym zakresie został sprostowany punkt 7 protokołu. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? Jak wygląda dalsza procedura zakładając, że pracodawca nie zamierza wnieść apelacji? Jak należy postąpić z dokumentacją powypadkową, czy należy poprawić protokół powypadkowy?

Nowe wytyczne ppoż. dla miejsc magazynowania odpadów

Dnia 4 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Zawiera ono nowe wytyczne dotyczące sposobu organizacji tych miejsc. Z uwagi na liczne obowiązki wprowadzone nowym rozporządzeniem, warto poświęcić chwilę na dokładne zapoznanie się z nowymi wytycznymi.

Maseczki ochronne – obowiązkowo czy dobrowolnie

Czy epidemia koronowirusa zmusza do wprowadzenia – jako dodatkowego środka ochronny indywidualnej – obowiązkowego stosowania jednorazowych masek ochronnych przez wszystkich pracowników przez cały czas wykonywania przez nich pracy?

Jak stosować przepisy bhp do zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Zatrudnianie osób na podstawie umów cywilnoprawnych powoduje, iż podmiotu zatrudniającego nie dotyczy szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy. Zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych nie mogą bowiem cieszyć się takimi przywilejami, określanymi mianem prawnej ochrony pracy, jakie wynikają z przepisów kodeksu pracy. Mają oni jednak prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zakres stosowania przepisów bhp względem zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego nie jest tak jednoznaczny jak w przypadku pracowników. Warto zatem poznać niezbędne minimum w tej kwestii - zanim zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa zostanie zweryfikowane przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Instruktaż stanowiskowy bhp położnej

Położna to wykwalifikowany samodzielny pracownik, którego głównym zadaniem jest opieka nad kobietą na każdym etapie jej życia. Jest to praca bardzo wymagająca i wiążąca się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi. Wielość zagrożeń występujących na tym stanowisku pracy wymusza przedstawienie położnej jako pracownikowi, tych zagrożeń oraz sposobów na ich uniknięcie, zminimalizowanie, prewencję . Jakie to metody? Sprawdź w przedstawionym szkoleniu.

Amputacja palców u stóp – kwalifikacja wypadku

Czy uraz zmiażdżenia stopy i długotrwały pobyt w szpitalu, który zakończył się amputacją palców stopy I-III do paliczków bliższych należy uznać za wypadek ciężki?