171

Bhp pracownika odśnieżającego

W pracy przy odśnieżaniu bardzo często zdarzają się wypadki polegające przede wszystkim na poślizgnięciach, upadkach, które często kończą się złamaniami bądź zranieniami. Liczba takich wypadków każdej zimy dobitnie pokazuje, jak ważne jest dokładne i bezpieczne przygotowanie pracownika do pracy i samego miejsca pracy.

169

W jaki sposób zorganizować zmechanizowane prace magazynowe zgodnie z bhp

Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek rodzaj magazynu, w którym nie byłby chociaż w części wykorzystywany transport mechaniczny. Nawet w przypadku bardzo małych magazynów wykorzystuje się urządzenia mechaniczne chociażby do transportu materiałów dostarczanych czy odbieranych z magazynu.

168

Kontrola dokumentacji bhp na budowie

Prawidłowo skompletowaną i prowadzoną dokumentację bhp na budowie należy mieć nie tylko z uwagi na kontrole PIP, ale także dla własnego bezpieczeństwa oraz dobra pracowników. Ma ona ogromne znaczenie w razie wypadku przy pracy na budowie. Dokumentacja bhp stanowi nie tylko jedno ze źródeł dowodowych w postępowaniu powypadkowym, ale daje argumenty do obrony, w przypadku zrzutów nieprzestrzegania wymagań i przepisów bhp. Niewątpliwie kompletna dokumentacja bhp oszczędzi wiele kłopotów przy jakiejkolwiek kontroli na budowie.

Bezpieczna praca na stanowisku kucharza?

Praca na stanowisku kucharza wiąże się z wieloma zagrożeniami zdrowia i życia pracowników, którzy ją wykonują. Zazwyczaj odbywa się w pełnym wymiarze czasu pracy, a bardzo często w systemie zmianowym. Kucharz może świadczyć pracę zarówno w dużym zakładzie żywieniowym (restauracji, jadłodajni, barze), jak i w małych punktach gastronomicznych. 

167

Najważniejsze sposoby zapobiegania i reagowania na choroby zawodowe

Warto omówić zagadnienia dotyczące wykrywania i reagowania na choroby zawodowe, a także związanej z nimi profilaktyki. Temat ten jest bardzo ważny, bo choroba zawodowa to nie tylko osobisty dramat pracownika, ale też niemały kłopot pracodawcy. Prawo w związku z takimi chorobami nakłada na pracodawcę ściśle określone obowiązki.

166

Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce oświatowej

Niebawem nowy rok szkolny... Zagrożenia, jakie występują w szkołach i placówkach oświatowych, dotyczące ich pracowników oraz uczniów, mogą spędzić sen z powiek każdemu specjaliście ds. bhp. Aby do tego nie doszło zapraszam do lektury.

165

Ochrona pracowników sezonowych przed wypadkami przy pracy

Pracownik tymczasowy to osoba niezwiązana z zakładem pracy, nieposiadająca nawyków i przyzwyczajeń charakterystycznych dla pracowników etatowych. Dlatego potencjalnie jest bardziej narażona na wypadek, szczególnie w trakcie wdrażania do pracy.

163

Praca w okresie letnim wiąże się z dodatkowymi obowiązkami pracodawcy

Organizowanie pracy w upalne lato może przysparzać określonych problemów. Jakie warunki należy spełnić, organizując pracę w wysokich temperaturach występujących latem w czasie upałów? W jaki sposób zorganizować pracę w upalne dni w sposób jak najbardziej wydajny i zgodny z przepisami bhp?

162

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierownika budowy

Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierownika budowy, kierownika robót, inżyniera budowy na terenie budowy (pracownik inżynieryjno-techniczny). Materiał opracowano w oparciu o metodę RISC SCORE.

161

Bezpieczne magazynowanie chemicznych materiałów niebezpiecznych

Niezależnie od profilu działalności gospodarczej w wielu zakładach pracy stosuje się  substancje chemiczne niebezpieczne i szkodliwe, które w czasie magazynowania, a także transportu, mogą w negatywny sposób oddziaływać na otoczenie, stwarzając zagrożenia zdrowia lub życia człowieka, zagrożenia pożarowo-wybuchowe a także zagrożenia dla środowiska.

160

W archiwum sądowym przyda się pomost przesuwny

Pytanie: Muszę przeszkolić pracowników (nie sędziów) sądu okręgowego. W związku z tym mam pytanie, jak zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy mają oni wykonywać w archiwum czynności polegające na ręcznym układaniu na regałach o wysokości 2,5 m oraz zdejmowaniu z nich paczek ważących ok. 10 kg? Jakie obowiązki ma wobec nich pracodawca (prezes sądu)?

Ulatniający się gaz w miejscu pracy

Pytanie: Pracuję w ochronie na budowie, ogrzewanie mamy z butli gazowej 11 kg. W przyczepce kempingowej ciągle ulatnia się gaz propan-butan, nawet jak otwieram daszek, to od oparów gazu mam zawroty głowy i duszności. Gdzie, komu powinienem zgłosić o zaistniałej sytuacji, ponieważ może dojść do wybuchu albo zaczadzenia?

Termin zgłoszenia wypadku przy pracy a postępowanie powypadkowe

Pytanie: W jakim terminie pracownik powinien dokonać zgłoszenia wypadku? Czy wypadek może być zgłoszony po miesiącu, jeśli służba bhp nie została wcześniej o tym powiadomiona? Co z protokołem wypadkowym, który zostanie zatwierdzony po tak długim czasie - gdzie data wypadku w protokole zostanie wpisana np. z miesiąca poprzedniego?

159

Zmiana zakresu i częstotliwości testów urządzeń radiologicznych

19 grudnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2040).

Zastąpienie oświetlenia górnego oświetleniem stanowiskowym

Pytanie: Jakie warunki muszą być spełnione przy projektowaniu oświetlenia stanowisk pracy maszyn szwalniczych? Dotychczas pomieszczenie gdzie znajdują się te stanowiska jest oświetlane światłem sztucznym górnym (lampy jarzeniowe) oraz zapewniony jest dopływ światła dziennego. Mamy zamiar w firmie ograniczyć używanie oświetlenia górnego wprowadzając oświetlenie stanowiskowe. Oświetlenie górne zostawić w ilości zapewniającej tylko bezpieczne poruszanie się pomiędzy poszczególnymi stanowiskami.

Zagrożenia zawodowe na stanowisku montera instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych

Praca montera instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wiąże się z wieloma zagrożeniami zawodowymi. Poniżej wyjaśniamy na czym one polegają i jak im zapobiegać.

158

Zła organizacja pracy jest najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy związanych z upadkami z wysokości

Upadek z wysokości to zazwyczaj ciężkie kalectwo lub śmierć. Dlatego tak ważne jest prawidłowe, zgodne z przepisami i zasadami bhp organizowanie oraz prowadzenie prac na wysokości.

Zawał serca wypadkiem przy pracy

Pytanie: Jaka musi wystąpić przyczyna zewnętrzna aby uznać zawał serca jako wypadek przy pracy?

Zasady bezpieczeństwa dla magazynów otwartych i półotwartych

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze otwartych magazynów narażeni są na więcej, i to poważniejszych, zagrożeń niż pracujący w zamkniętych obiektach magazynowych. Związane jest to z wielkością i masą składowanych towarów, oraz z koniecznością pracy na otwartej przestrzeni i to często bez względu na panujące warunki atmosferyczne.  Z tych powodów przygotowanie techniczne placów magazynowych i sposoby składowania powinny być odpowiednie do rodzajów materiałów i wyrobów, stosowanych środków transportu a także zapewniać bezpieczeństwo magazynierom o każdej porze dnia i roku.