154

Zagrożenia zawodowe na stanowisku spawacza

Potrzeba, a nawet konieczność wykonywania robót spawalniczych występuje właściwie w każdej branży przemysłu. Dziś spawalnictwo to technika i technologia powszechnie stosowane, a praca spawacza jest szczególnie odpowiedzialna. Jednocześnie jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza ze względu na zagrożenia szkodliwymi czynnikami chemicznymi i fizycznymi. Jak minimalizować zagrożenia zawodowe na stanowisku spawacza.

Sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi być sporządzony, gdy roboty budowlane trwają dłużej niż miesiąc i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Resort zdrowia zaostrzy zasady dotyczące e-papierosów

Szykują się zmiany w przepisach, które dotkną pracowników palących tzw. e-papierosy. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt zmian do ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

151

Nowe regulacje prawne dot. zdrowia funkcjonariuszy Służby Więziennej

Od 23 czerwca 2015r. sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu tej grupy określa nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 maja 2015 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. poz. 808).