Wszystko o hałasie w odpowiedziach na pytania Czytelników bhp w firmie

W Polsce na szkodliwe bądź uciążliwe oddziaływanie hałasu jest narażonych znacznie ponad 10 milionów osób. Z przeprowadzanych w przemyśle badań wynika, że na 1000 zatrudnionych osób 45 jest narażonych na hałas mogący powodować trwałe ubytki słuchu, co potwierdzane jest liczbą przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu. Dane te pokazują, że od lat zawodowe uszkodzenie słuchu zajmuje czołowe miejsce na tej liście i stanowi prawie 30% ogólnej liczby zarejestrowanych przypadków chorób zawodowych. Należy pamiętać, że powstawanie uszkodzeń słuchu jest najczęściej procesem powolnym – ubytki słuchu pojawiają się stopniowo. Z tego powodu osoby narażone na nadmierny hałas z reguły nie dostrzegają jego negatywnego oddziaływania aż do momentu, w którym osoba ma problemy ze zrozumieniem mowy, nie słyszy niektórych głosek albo ustawia radio czy telewizor na wysoki poziom dźwięku. Tak więc zaczyna się już pojawiać u nich proces nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Artykuł przedstawia odpowiedzi naszych ekspertów na pytania Czytelników dotyczące hałasu.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji BHP w firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji BHP w firmie

ZOBACZ OFERTĘ